Aseguru etiko

Aseguru etikoa?

Asegurua finantza-tresna bat da eta, hala denez, pertsonen zerbitzura egon behar du. Asegurua tresna sozial gisa hartzen dugu eta aseguru etiko eta solidario baten balioak aldarrikatzen ditugu, hiru oinarri hartuta:

  • Mutualitatea: Asegurua komunitatearen zerbitzura dagoen tresna kolektibo gisa hartzen dugu
  • Ekitatea: aseguru-estalduretara sartzeak pertsona guztientzako eskubidea izan behar duela uste dugu
  • Gardentasuna: Berdinen arteko kontratua izango den aseguru bat aldarrikatzen dugu, abusurik eta bidegabeko klausularik, klausula baztertzailerik edo anbiguorik gabe

Aseguru etikoa, finantza etikoaren zati gisa, merkatu sozialaren artikulazio-estrategien parte da eta ekonomia sozial eta solidario berrirantz joateko bidea da.

Finantza Etikoen sistemako mahaia

Bankuarekin gertatzen den bezala, aseguruen sektorean, inbertsioa da etekinen iturri nagusia, baina lotura sozialak eta komunitateko loturak ezartzeko aukera ere eman behar du. Aseguru-kontsumitzaile diren pertsonentzat garrantzitsua da aseguru-sistemak dirua nola erabiltzen duen jakitea.

Finantza etikoan, inbertsio-politika ekonomia errealaren zerbitzuko irizpide positiboetan oinarritzen da, iraunkortasun sozial edo ingurumen-iraunkortasunaren alderdian eragin positiboa duten proiektuetan. Gainera, tradizioz baztertuta egon diren kolektiboei krediturako sarbidea erraztea ere ahalbidetu behar dute.

REAS-Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sareen Sareko Finantza Etikoen Sistemako Mahaiak Espainian finantza etikoen printzipio eta jarduerei atxikitako erakundeak koordinatzen ditu.

CAES Mahai horretako kide da sortu zenetik, finantza berriaren beharrari erantzun eraginkorra emateko banku-, kreditu- eta aseguru-tresnak biltzen dituen finantza etikoen sistema integrala egituratzea ezinbestekoa dela uste baitugu.

EthSI zigilua

2009 an sortu zen EthSI ziurtapena. Zigilu horrek Europa mailan aseguru-merkatuan lan egiten duten erakundeen ingurumen- eta gizarte-konpromisoa abalatzen du.

EthSI, Ethical and Solidarity-based Insurance Europako zigiluak ziurtapendun produktu eta erakundeen kudeaketa-kalitatea bermatzen du. EthSIk balioa ematen die erantzukizun sozialari, sozialki arduratsua den inbertsioari, ekonomia sozialari atxikitzeari eta abarri.

5
Galdera nagusiak

Zergatik baieztatzen da aseguru etikoak eskaintzen direla kasu batzuetan ohiko konpainiekin kontratatzen badituzte?

Aseguru etikoaren garapenak bilakaera-prozesua behar du. Oraingoz, enpresa, erakunde eta pertsona guztien aseguru-behar guztiak ezin dira etiko eta solidario gisa ziurtatutako produktuekin estalita egon, oraindik ziurtatutako konpainia gutxi baitago.

Arç Kooperatibarekin edo SERYESekin kontratatzen dudan poliza ziurtatu gabeko konpainia batek kudeatzen badu, ezingo dut esan aseguru etiko eta solidarioa hartu dudanik…

Aseguru-konpainiaren eta azken produktuaren ikuspegitik ez, baina aseguruak CAESen bidez kontratatzeak kontsumitzaile arduratsuen masa kritikoan parte hartzea dakar, eta horrek aseguruen merkatuan aukerak handitzeko eta produktuak hobetzeko dugun eragin-gaitasuna handitzea dakar.

Zergatik ez dute lan egiten Arç Kooperatibak eta SERYESek ziurtatutako konpainiekin soilik?

Ekonomia solidarioko erakunde eta partikularren aseguru-beharrei erantzun ezin zaien bitartean, erosketa-ahalmena handitzeko eta konpainiak EthSI erregistrorantz joan daitezen lanean jarraitzen dugu.

Arç Kooperatiba eta SERYES artekaritzek berma diezadakete kontratatzen ditudan aseguruetako primak ez direla negozio ez oso etikoetan berrinbertituko?

Finantza Etikoen Behatokiak ziurtatutako konpainia bateko inbertsioaren zati bat “sentsibilitate etiko handieneko” inbertsio izenekoetan, adibidez armetan edo paradisu fiskaletan, inbertitzen ari direla detektatuko balu, konpainiari ziurtapena kendu ahal izango lioke.

Zer auditoria mota pasatzen dituzte EthSI zigiluarekin ziurtatutako konpainiek eta artekaritzek?

Finantza Etikoen Behatokiak erregistro maila bakoitzari dagokion informazioa eskatzen die enpresei, baita iraunkortasun-memoria, kontularitzako dokumentazioa, inbertsio-politikak eta abar ere. Era berean, EthSI printzipioak sendotzearekin lotutako alderdiei buruzko hobekuntza-konpromisoak biltzen dira.

Pasatu nahi al duzu aseguru etikoetara?

Eskaera bakoitza modu pertsonalean aztertzen dugu eta aurrekontu bat aurkezten dugu; konpainiak alderatzen ditugu eta etiko eta solidario gisa ziurtatutako aseguru-aukerak lehenesten ditugu.