Caes

Quen somos

CAES, Cooperación para el Aseguramiento Ético y Solidario, é un proxecto de intercooperación das corredurías SERYES y Arç Cooperativa para o fomento e o desenvolvemento do seguro ético e solidario na economía social e solidaria.

Arç Cooperativa e SERYES son corredurías de seguros rexistradas co selo EthSI que operan no territorio español e que traballan para desenvolver o mercado social. Así mesmo, CAES conta co apoio de CAES Italia.

CAES contribúe ao fomento do seguro ético e solidario; promove a economía social e solidaria e facilita o acceso aos seguros éticos aos cidadáns que queren contratar este tipo de seguros. Así mesmo, participamos na asociación de mercado social e nas redes de economía social e solidaria do territorio. Tamén estamos presentes nas feiras territoriais de na economía social e solidaria, mercado social e no portal Me Cambio.

O seguro ético recupera o sentido orixinal da aseguranza como experiencia comunitaria, como vehículo de solidariedade e de cohesión social

As nosas alianzas

 

CAES forma parte da Asociación de Redes de Mercado Social, que integra organizacións dos mercados sociais de Aragón, Euskadi, Navarra e Madrid. O obxectivo desta rede é fomentar a produción e o consumo xusto, ecolóxico, inclusivo, social e solidario, e promover os instrumentos necesarios para desenvolver mercados sociais que poñen ás persoas no centro das relacións económicas.

Así mesmo, Arç Cooperativa e SERYES, que conforman CAES, participan activamente en distintos ámbitos do cooperativismo, as finanzas éticas e o mercado social. Algunhas das entidades onde son presentes son Coop 57; Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya; Federación de Cooperativas Madrileñas; FETS, Financiación Ética y Solidaria; FIARE Banca Ética; Mercado Social de Madrid (MES); Mesa del sistema de Finanzas Éticas; Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS); y la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES).

Ademais, o proxecto CAES estableceu acordos de colaboración para promover o mercado social e as finanzas éticas en España.